Międzynarodowy Projekt Art Axis

Projekt nie narzuca techniki i skierowany jest do artystów – malarzy, grafików, ilustratorów etc.

W projekcie może wziąć udział każda osoba, która ukończyła 5 lat. Górna granica wiekowa konkursu sięga daleko wyżej 100 lat.

Temat 2019 roku:
Paleta konwersji lub z bajką – do każdego serca

CEL PROJEKTU

Zasadniczym celem projektu jest wsparcie oraz promocja twórczości artystów (plastyków, malarzy, grafików i td) – z całego świata, którzy inspirują się fantastycznymi pomysłami, baśniami, bajkami, mitami etc, i tworzą swoje pomysły mają życzenie dzielić się nimi ze światem.

MISJA PROJEKTU

Wspieranie i pomoc dzieciom pozbawionym opieki rodzicielskiej w samorealizacji w sztuce.

Ostateczny termin rejestracji – 25 lutego 2019 r.

Regulamin

Regulamin Projektu

REJESTRACJA zgłoszeń do udziału, ZAMKNIĘTA!

AUTORZY ZAKWALIFIKOWANYCH PRAC DO WYSTAWY NAJLEPSZYCH OBRAZÓW PROJEKTU 2019

Chętni podzielić się swoją twórczością na temat bajki, którzy nie zdążyli podać swoje prace do tegorocznej edycji Projektu „ArtAxis” , mogą podać zgłoszenia do uczestnictwa w Międzynarodowym Festiwalu „KAZ.KAR.” 2019